Agenda Tur

Informasjon

Agenda Tur ble startet høsten 2007. Vi hadde da kjørt hjelpesendingsturer i regi av organisasjonen LatArb siden 1994 med egne busser.LatArb driver hjelpearbeid og misjonstjeneste i Latvia. Bussene har vært innvolvert i hjelpearbeid siden 1986, og spesielt i Øst Europa siden 1991. I 1994 ble det startet opp et hjelpe arbeid i det midterste av de baltiske landene, Latvia. Her har vi vært involvert i hjelpearbeidet siden den gang, og kjørt en lang rekke turer, vinter som sommer, høst som vår.
Vi har også litt ledig kapasitet på bussen, og kjører derfor for andre selskaper som har stor pågang.

Folkebadet.no